Get Adobe Flash player

Dlaczego należy dbać o jakość filtrów przemysłowych?

Wiele procesów przemysłowych powinno być prowadzonych w odpowiednich warunkach otoczenia. Należą do nich nie tylko optymalna temperatura czy wilgotność powietrza, ale także ilość i rodzaj unoszących się w nim zanieczyszczeń. Czasami kurz, drobinki pyłu, szkodliwe gazy czy bakterie mają niekorzystny wpływ nie tylko na zdrowie człowieka, ale także na procesy przez niego wykonywane. W celu uzyskania jak najlepszych warunków w licznych miejscach pracy zainstalowane są urządzenia i systemy, które mają za zadanie wyłapywanie z powietrza tych cząstek, które nie powinny się w nim znaleźć.

Co ma wpływ na sprawność urządzeń oczyszczających powietrze?

Popularność urządzeń oraz systemów oczyszczających powietrze stale rośnie. To bardzo dobry krok przedsiębiorców w stronę poprawy jakości warunków pracy. Niestety często zdarza się tak, że klimatyzacja, centrale wentylacyjne, czy nawet odciągi nie są poddawane konserwacjom. Jednym z warunków poprawnego działania tych urządzeń jest dopilnowanie, by filtry przemysłowe nie uległy zużyciu. Poprzez zużycie można rozumieć przede wszystkim zgromadzenie się na ich powierzchni zbyt dużej ilości zanieczyszczeń. Taka sytuacja może prowadzić zarówno do pogorszenia wydajności urządzenia oczyszczającego, jak i do jego awarii, dlatego należy regularnie wymieniać lub czyścić filtry w nich zamontowane.

Ochrona ludzi przed nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza

Właściwie każdy producent filtrów powietrza powie, że właśnie ten czynnik najczęściej decyduje o konieczności stosowania systemów oczyszczania gazu znajdującego się w naszym otoczeniu. Nadmierne zapylenie zdarza się w wielu zakładach pracy – spotykają się z nim zarówno pracownicy firm spożywczych, jak i tych zajmujących się obróbką różnego rodzaju materiałów. Zbyt duża ilość kurzu może prowadzić do rozwoju poważnych schorzeń układu oddechowego. Aby ograniczyć liczbę zawieszonych w otoczeniu cząstek stosuje się między innymi centrale wentylacyjne, w których wykorzystywane są np. filtry panelowe. W niektórych miejscach pracy, takich jak laboratoria czy placówki medyczne zagrożenie dla otoczenia mogą stanowić bakterie. W takich sytuacjach konieczne jest zastosowanie znacznie bardziej skutecznych rozwiązań, takich jak filtry powietrza HEPA o bardzo dużej skuteczności.

Czyste powietrze dla zoptymalizowania produkcji

W wielu zakładach, szczególnie wykorzystujących w swojej działalności procesy chemiczne, wysoka jakość powietrza jest konieczna dla uzyskania planowanych efektów produkcji. W takiej sytuacji filtry kieszeniowe stosuje się tylko do wstępnego oczyszczania otaczającego nas gazu. Wstępnie oczyszczona mieszanka przechodzi natomiast przez kolejne etapy usuwania zanieczyszczeń. W celu zatrzymania bardzo drobnych cząstek, bakterii i niektórych wirusów stosuje się filtry kasetowe HEPA lub ULPA o niemal 100% skuteczności.

Niezależnie od tego, czy w procesie oczyszczania powietrza wykorzystujemy filtry kompaktowe do wstępnego wyłapywania zanieczyszczeń, czy niezwykle skuteczne filtry HEPA należy pamiętać, że konieczne jest kontrolowanie ich stanu. Jeśli będą zbyt zanieczyszczone, uszkodzone lub po prostu zbyt stare może okazać się, że nie będą one spełniały swojej funkcji w taki sposób, w jaki powinny. Może to mieć bardzo niekorzystne konsekwencje zarówno dla pracowników przedsiębiorstwa, maszyn wykorzystywanych w procesie produkcji, jak i urządzeń odpowiedzialnych za pozbywanie się zanieczyszczeń z otoczenia.