Get Adobe Flash player

Filtry kieszeniowe

 

Filtry kieszeniowe stosuje się jako filtry wstępne lub końcowe w różnych procesach oczyszczania powietrza. Dzięki wysokim właściwościom pochłaniania i magazynowania zanieczyszczeń oraz dużej trwałości dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Oferowane filtry kieszeniowe posiadają wysoką skuteczność oraz wydajność filtracji.
Filtry G3, G4 oraz F5 stosuje się jako filtry wstępne tam, gdzie wymagania odnośnie czystości powietrza są bardzo wysokie, lub jako wyłączne filtry instalacjach, gdzie wspomniane wymagania są niższe.
Filtry F5-F9 z reguły stosuje się jako filtry dokładne – bądź wstępne w zakładach, w których należy zachować rygorystyczne normy czystości powietrza.
Dostępne klasy filtracji: G3, G4, F5, F6, F7, F8, F9
Dostępne rodzaj ramki: tworzywo, metal

Grupa filtrów Klasa filtracji Końcowy opór powietrza Średnie zatrzymanie (Am),
pył syntetyczny (%)
Średnia skuteczność Minimalna skuteczność
Filtry wstępne G1 250 Pa 50 <= Am < 65
Filtry wstępne G2 250 Pa 65 <= Am < 80
Filtry wstępne G3 250 Pa 80 <= Am < 90
Filtry wstępne G4 250 Pa 90 <= Am
Filtry medium M5 450 Pa 40 <= Em < 60
Filtry medium M6 450 Pa 60 <= Em < 80
Filtry dokładne F7 450 Pa 80 <= Em < 90 35
Filtry dokładne F8 450 Pa 90 <= Em < 95 55
Filtry dokładne F9 450 Pa 95 <= Em 70

 

 

filtr kieszeniowy 2 biały plastik filtr kieszoeniowy metal